BIAŁORUŚ NIEZNANA 06-13.09.2020

1 dzień: Grodno (06-07.09.2020) Wyjazd w godzinach wieczornych (08.09.2020). Nocny przejazd przez Polskę w stronę granicy polsko-białoruskiej. Odprawa graniczna. Zwiedzanie Grodna. Malowniczo położone nad Niemnem miasto kojarzy się z Elizą Orzeszkową; odwiedzimy tu zrekonstruowany dom pisarki oraz jej pomnik z zachowaną polską tablicą. Podczas spaceru …

BIAŁORUŚ NIEZNANA 09-16.08.2020

1 dzień: Grodno (09-10.08.2020) Wyjazd w godzinach wieczornych (09.08.2020). Nocny przejazd przez Polskę w stronę granicy polsko-białoruskiej. Odprawa graniczna. Zwiedzanie Grodna. Malowniczo położone nad Niemnem miasto kojarzy się z Elizą Orzeszkową; odwiedzimy tu zrekonstruowany dom pisarki oraz jej pomnik z zachowaną polską tablicą. Podczas spaceru …