BIAŁORUŚ NIEZNANA 20-27.10.2019

BIAŁORUŚ NIEZNANA 20-27.10.2019   1 dzień: (20/21.10.2019) Grodno Wyjazd (20.10.2019) w godzinach wieczornych. Nocny przejazd przez Polskę w stronę granicy polsko-białoruskiej. Odprawa graniczna. Zwiedzanie Grodna. Malowniczo położone nad Niemnem miasto kojarzy się z Elizą Orzeszkową; odwiedzimy tu zrekonstruowany dom pisarki oraz jej pomnik z zachowaną …