CHEŁM – MIASTO POLESIA WOŁYŃSKIEGO

Już od jakiegoś czasu wydawało mi się, że na naszym blogu za mało miejsca poświęcamy naszemu ojczystemu krajowi. Tę tendencję należy chociaż trochę zmienić, dlatego w nowym roku będziemy poświęcać więcej miejsca polskim regionom i miastom. Na początek Chełm – największe polskie miasto przy wschodniej granicy Unii Europejskiej. Łatwo zauważyć różnicę w pisowni nazwy miasta przez “ch”, a nie przez samo “h” jak w przypadku wojskowego nakrycia głowy. Otóż pochodzenia nazwy hełmu, który na głowę zakładają żołnierze szukać należy w językach starogermańskich. “Chełm” to nasze rodzime prasłowiańskie słowo, które oznacza pagórek. Podobieństwo jest tutaj przypadkowe. Wracajmy jednak to naszego położonego na na jednym z Pagórków Chełmskich miasta.

Chełm położony jest nad rzeką Uherką, która jest lewym dopływem Bugu. Miasto w przeszłości zasiedlali przedstawiciele wielu narodowości i wyznań. Mieszkali tu katolicy, żydzi, protestanci i grekokatolicy. Pozostałością po tych czasach są budowle i pewien urok czy klimat, którego przejeżdżając tutaj doświadczymy. Chełm to ponad 1000 lat historii. Zaliczany był do Grodów Czerwieńskich, a w XIII wieku był stolicą państwa halicko-włodzimierskiego i stanowił siedzibę króla Rusi Daniela Romanowicza. Centralnym miejscem dzisiejszego Chełma, ale też najstarszą jego częścią jest Góra Chełmska. Ze wzgórza rozpościera się wspaniały widok na okolicę i tutaj znajdują się najcenniejsze zabytki miasta. Najważniejszy z nich to bazylika Najświętszej Marii Panny. Jest ona również również Sanktuarium Maryjnym w oparciu o kult obrazu Matki Bożej Chełmskiej. Spośród obiektów otaczających bazylikę wymienić należy pochodzący z początku XVIII-go wieku Pałac Biskupów Unickich, klasztor oo. Bazylianów czy budynek Chełmskiego Prawosławnego Bractwa Bogurodzicy. Obok siedziby bractwa znajduje się mająca ponad 40 metrów wysokości dzwonnica z trzema dzwonami o imionach “Maria”, “Stanisław” i “Julian”. Dzwonnica udostępniona jest turystom i stanowi doskonały punkt widokowy.

Zabytków sakralnych znajdziemy w Chełmie więcej. Zaliczają się do nich: późnobarokowy kościół pw. Rozesłania Świętych Apostołów. kościół pw. św. Andrzeja Apostoła, klasztor Reformatorów i unicką cerkiew pw. św. Mikołaja. Pamiątką po zamieszkującej niegdyś licznie Chełm społeczności jest dawna Synagoga Mała. Budynek posiada zdobioną elewację z elementami secesyjnymi i pochodzi z początku XX-wieku. Do wybuchu II-giej wojny światowej użytkowany był przez gminę żydowską. Dzisiaj znajduje się tu restauracja.

Interesującym miejscem w Chełmie jest osiedle o nazwie “Dyrekcja”. Początki tej dzielnicy sięgają okresu międzywojennego, kiedy postanowiono wybudować tutaj siedzibę Dyrekcji PKP i domy dla kolejowych pracowników. Kształt osiedla miał przypominać polskiego orła, a samą inwestycję porównywano wtedy z budową Gdyni. Budowa napotkała jednak poważną przeszkodę w postaci kryzysu gospodarczego, a przerwał ją definitywnie wybuch wojny. Po niej już do projektu w jego pierwotnej formie nie wrócono. Jednak wiele budynków, które wtedy zdążono wybudować wraz z tak zwanym “Gmachem” zachowało się i możemy je oglądać.

Unikatową na światową skalę atrakcją turystyczną Chełma są zabytkowe “Kopalnie” Kredy. Złoża tego surowca znajdują się pod powierzchnią całego miasta i stanowiły w przeszłości jeden z dochodów mieszkających tu ludzi. Dzisiaj część korytarzy przystosowano do zwiedzania i udostępniono turystom. Podziemia kredowe uznawane są często są największą atrakcję turystyczną regionu. Na koniec dzisiejszego wpisu jeszcze prośba do Was. Jeżeli chcecie poczytać na naszym blogu jakichś konkretnych miejscach, napiszcie to proszę w komentarzach i będzie miło jeżeli nie będą to tylko miejsca położone za granicą naszego kraju, ale również te które są atrakcjami turystycznymi Polski.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.